Atenció al Públic

DADES

TELÈFON:  977 16 81 85

FAX:  977 16 81 15

ADREÇA:  Pl. de l'Església, 1

 

ATENCIÓ AL PÚBLIC

 

  • Registre General i Informació

HORARI:  Dilluns - Divendres de 9:00h a 14:00 h

i Dijous de 9:00h a 18:00h

CORREU:  registre@bellvei.altanet.org

 

  • Alcaldia (prèvia concertació visita)

HORARI:  Dilluns - Divendres (a convenir)

CORREU:  alcaldia@bellvei.altanet.org

 

  • Regidories (prèvia concertació visita)

HORARI:  Dilluns - Divendres (a convenir)

CORREUS:  

urbanisme@bellvei.altanet.org

esports@bellvei.altanet.org

cultura@bellvei.altanet.org

ensenyament@bellvei.altanet.org

serveisvials@bellvei.altanet.org

benestarsocial@bellvei.altanet.org

 

  • Serveis Tècnics (prèvia concertació visita)

HORARI:  Dilluns - Divendres de 10 a 14 h

CORREU:  lsotoca@bellvei.altanet.org

 

  • Registre Civil

HORARI:  Dilluns - Divendres de 10 a 14 h

CORREU:  cpaniello@bellvei.altanet.org

 

  • Comptabilitat i Gestió Tributària 

HORARI:  Dilluns - Divendres de 10 a 14 h

CORREU:  emiravent@bellvei.altanet.org