Edictes

print pdf

-Subvenció Diputació de Tarragona. Projecte per a la Rehabilitació de l'edifici del Casal.

-Subvenció als Ajuntaments del Fons del Pacto de Estado en Material de Violènica de Génere 2019.

-Subvenció Diputació de Tarragona per a Programes i Activitats Culturals 2019.

-Subvenció Diputació de Tarragona Patronat de Turisme Fira de Sant Isidre 2019.

- Subvenció Diputació de Tarragona. Seguretat, control i vigilància a les zones de bany. Convocatòria 2018

- Subvenció Diputació de Tarragona. Control de plagues i recollida d'animals. Convocatòria 2018

 - Subvenció Llar d'Infants Els Cargolins, curs 2017/2018

-Edicte_padro_taller_de_memoria_curs Baronia del Mar_2019

-Edicte Padro gimnastica_gent_gran_baronia_del_mar_2019

-Subvenció Diputació de Tarragona. Nominativa Reparacions Poliesportives Fase II. Any 2018.

-Subvenció Diputació de Tarragona. Programa Actuació Municipal (PAM) 2018

-Subvenció Diputació de Tarragona. Inversions en equipaments municipals 2018.

-Subvenció Diputació de Tarragona. Programes i Activitrats Culturals 2018.

- Subvenció Diputació de Tarragona. Prevenció local d'incendis forestals. Franges perimetrals de Baronia del Mar. 2017.

- Subvenció PAM (Pla d'Acció Municipal) 2017

- Subvenció nominativa 2016. Diputació de Tarragona.

-Subvencio gestio i funcionament equipaments municipals 2017.

-Subvencio per a programes i activitats culturals 2017.

-Subvencions per a inversions en equipaments municipals 2017.

-Subvencio per a la gestio d'equipaments municipals 2017.

-Subvenció per a actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat d'aigua de consum humà. Convocatòria 2016.

-Subvenció per a Gestió i Funcionament d'equipaments   Municipals 2016

-subvencio per a inversions en equipaments municipals 2016.

- Subvenció d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals 2016 

 - Subvenció PEIM 2015

- Subvenció per la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà 2017