AMPLIACIÓ DEL PERÍODE DE PAGAMENT DE DIFERENTS PADRONS

print pdf
14/06/2019

AMPLIACIÓ DEL PERÍODE DE PAGAMENT DE DIFERENTS PADRONS

AVÍS IMPORTANT

AMPLIACIÓ DEL PERÍODE DE PAGAMENT DE DIFENTS PADRONS

Gestió tributària

Tot i que el sistema de repartiment de les cartes de pagament ha millorat respecte l'exercici anterior, s'ha detectat que en determinades zones de la demarcació aquests resultats no han estat plenament acceptables. Per aquest motiu, BASE- Gestió d'ingressos ha decidit ampliar el període de pagament de diferents padrons, - principalment, els corresponents a l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica -, fins el proper dia 28 de juny de 2019.

No obstant, la data de càrrega dels domiciliats no es veurà afectada per aquesta ampliació de terminis.