ATORGAMENT D' AJUTS D'EMERGÈNCIA SOCIAL

27/05/2020

ATORGAMENT D' AJUTS D'EMERGÈNCIA SOCIAL

L'Ajuntament de Bellvei informa
Que s'han aprovat les bases de la convocatòria per a l'ATORGAMENT D' AJUTS D'EMERGÈNCIA SOCIAL per alleujar l'impacte econòmic de la pandèmia sobre les famílies en situació de vulnerabilitat des del començament de l'Estat d'Alarma.
Aquestes bases inclouen una ampliació de la subvenció a Càritas Bellvei de 3.500 euros, la dotació d'una partida extraordinària per emergència social de 4.000 euros i la posada en marxa d'un sistema per dotar a les famílies més vulnerables d'aliments frescos a través de Serveis Socials de 10.000 euros.
Properament farem difusió dels terminis per accedir a aquests ajuts.

El Ayuntamiento de Bellvei informa
Que se han aprobado las bases de la convocatoria para la concesión de AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL para aliviar el impacto económico de la pandemia sobre las familias en situación de vulnerabilidad desde el comienzo del Estado de Alarma.
Estas bases incluyen una ampliación de la subvención en Cáritas Bellvei de 3.500 euros, la dotación de una partida extraordinaria por emergencia social de 4.000 euros y la puesta en marcha de un sistema para dotar a las familias más vulnerables de alimentos frescos a través de Servicios Sociales de 10.000 euros.
Próximamente haremos difusión de los plazos para acceder a estas ayudas