LLAR D'INFANTS MUNICIPAL "ELS CARGOLINS"

27/05/2020

LLAR D'INFANTS MUNICIPAL "ELS CARGOLINS"

LLAR D'INFANTS MUNICIPAL "ELS CARGOLINS"


L'Ajuntament de Bellvei informa
Que entenent la dificultat dels pares que han d'anar a treballar es va fer una prospecció per saber quines famílies necessitarien fer ús de la llar d'infants per acabar el curs 2019/2020.
El resultat fou concloent. Pràcticament el 100% dels pares consultats no portarien els seus fills en cas d’obertura de la llar.
També ens vam reunir amb la direcció de la llar d'infants per valorar els criteris que exigia el Departament d'Ensenyament per poder obrir.
Tenint en compte aquests protocols i les dinàmiques de joc i interrelació que tenen els infants en aquesta edat, s’ha decidit no obrir aquesta instal·lació pel temps que resta per finalitzar aquest curs escolar.

A la taula d’emergència de l’Ajuntament, es va obrir un torn de debat sobre aquest tema i no es va trobar cap inconvenient en la no obertura.

El Ayuntamiento de Bellvei informa
Que entendiendo la dificultad de los padres que tienen que ir a trabajar se hizo una prospección para saber qué familias necesitarían hacer uso de la guardería para acabar el curso 2019/2020.
El resultado fue concluyente. Prácticamente el 100% de los padres consultados no llevarían sus hijos en caso de apertura de la guardería.
También nos reunimos con la dirección de la guardería para valorar los criterios que exigía el Departamento de Ensenyament para poder abrir.
Teniendo en cuenta estos protocolos y las dinámicas de juego e interrelación que tienen los niños en esta edad, se ha decidido no abrir esta instalación por el tiempo que resta para finalizar este curso escolar.

En la mesa de emergencia del Ayuntamiento, se abrió un turno de debate sobre este tema y no se encontró ningún inconveniente en la no apertur