NO L'ABANDONIS, RECULL-LA!!!

print pdf
08/08/2019

NO L'ABANDONIS, RECULL-LA!!!

L'Ajuntament de Bellvei, proporciona bosses per la recollida dels excrements dels aimals de companyia.

  • Recollida de bosses a les oficines de l'ajuntament de 9 a 14 hores.
  • Donar les dades del animal i propietari.