SESSIÓ PILATES I GIMNÀSTICA VIRTUAL. JOCNET I AJUNTAMENT DE BELLVEI

08/01/2021

SESSIÓ PILATES I GIMNÀSTICA VIRTUAL. JOCNET I AJUNTAMENT DE BELLVEI

SESSIÓ DE GIMNASTICA I PILATES DIJOUS 7/01/2021

 

Gent gran Bellvei i Baronia :

https://youtu.be/HNo1td0ZhEI

 

Pilates avançat 18 h. :

https://youtu.be/V3AYTyTDEKQ

 

Pilates intermedi/ avançat 19 h. / 20 h. :

https://youtu.be/q2XfssR-1hc