SESSIÓ PILATES OFERIDA PER JOCNET

16/11/2020

SESSIÓ PILATES OFERIDA PER JOCNET

Adjuntem els vídeos de la segona sessió de Pilates, oferida per Jocnet, d'aquesta setmana:

Gent gran Baronia i Bellvei
https://youtu.be/hmfsigdj42u

Pilates intermedi classe de les 18.10h.

https://youtu.be/bgn7sggvfo4

Pilates avançat / intermedi, classe de les 19.10h i 20.10h

Part 1
https://youtu.be/_xv-mmkvgeu

Part 2
https://youtu.be/2je1j3ncks0