Protecció Civil

El voluntariat de protecció civil a Catalunya possibilita la participació ciutadana de forma regular en tasques de protecció civil com a recurs del municipi  en el desenvolupament de les seves funcions en matèria de protecció civil, d’acord amb la  Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. Aquesta col·laboració es realitza per mitjà de les associacions de voluntaris de protecció civil que depenen funcionalment del municipi (com a màxima autoritat, el Alcalde) amb el qual acorden la col·laboració mitjançant un conveni.

Les actuacions bàsiques de Protecció Civil són: Previsió, prevenció, planificació, intervenció, informació, formació i rehabilitació.

 

Les actuacions de Protecció Civil depenen dels tipus d’emergència.

-       Gran emergència o situació de risc col·lectiu (poc freqüent però amb afectació àmplia). Per exemple els atemptats a les Rambles de Barcelona (17/08/2017).

-       Emergència ordinària (significativa): Per exemple, accidents de trànsit, focs d’habitatge, etc...

-       Emergència de petit impacte o servei urgent (Molt freqüents però amb baixa acceptació): Per exemple atenció sanitària urgent, robatori, etc...

 

Majoritàriament es proporciona suport als Grups d’ordre (Policia), grups sanitaris (Sanitaris) i grups d’intervenció (Bombers).

Correu electrònic: bellvei@proteccio-civil.cat

Facebook: https://www.facebook.com/avpcbellvei/

Twitter: https://twitter.com/avpcbellvei

Telèfon mòbil: +34 634 70 58 02